לוגו אלכס שפירא ושות׳

שומה למוכר סיגריות מוברחות

ביום 3.5.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בן דוד.

עניינו של פסק-הדין בערעור על שומת עסקאות לפי חוק מע"מ ועל שומת מס קניה לפי חוק מס קניה שהוצאו למערער בגין מכירת סיגריות שחשודות כמוברחות בדוכן ששכר המערער בשוק הכרמל בתל-אביב.
לכל אורך התקופה הרלוונטית המערער לא נרשם כעוסק, לא דיווח למשיב (מנהל מע"מ ומס קנייה תל-אביב) על עסקאותיו ולא ניהל ספרים.
בנסיבות אלו, קבע המשיב שומות על-פי מיטב השפיטה וכן פסל את ספרי המערער והטיל עליו קנס בגין אי-ניהול פנקסי חשבונות.
המערער, אשר טען, כי אין ולא היה לו עסק לממכר סיגריות והוא לא היה הבעלים והמנהל של העסק אלא אדם אחר שאף התייצב לדיון ואישר זאת, השיג על קביעוֹת המס השונות ועל הקנס, אולם השגתו נדחתה. מכאן הערעור.
יצוין, כי המערער הורשע על-פי הודאתו בפסק-דין פלילי בקשר למכירת הסיגריות, כאשר לפי עוּבדות כתב האישום בהן הודה המערער, הוא עסק בממכר טובין, לרבות סיגריות, בדוכן בשוק הכרמל ועל אף זאת, לא היה רשום ולא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו כעוסק על-פי חוק מע"מ, וזאת על-מנת להתחמק מתשלומי המס הגלום בעסקאות שביצע.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור וחייב את המערער בהוצאות המשיב בסך 75,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).