לוגו אלכס שפירא ושות׳

היוון קצבת פרישה לגמלאי צה"ל | מערכת מקוּונת לוועדה רפואית לפטוֹר ממס | אורכות לדוחות 2021

היוון קצבת פרישה לגמלאי צה"ל

במבזק מס' 1875 מיום 23.9.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הנחיותיהן ("ההנחיות המקוריות") של רו"ח רחלה אקוקה, מנהלת מחלקת שומה פרט בחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים ושל רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית ברשות (קישור להנחיות המקוריות).
עניינן של ההנחיות באופן חישוב הפטוֹר ממס לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לגבי גמלאי צה"ל שבחרו להַוון את קצבת הפרישה בהתאם לתקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 ושלגביהם הופסק או הופחת הניכוי החודשי מכוח תקנה 6א(א) לתקנות האמורות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רו"ח רונית כהן פרסמה נוסח מעודכן של ההנחיות ("ההנחיות החדשות") המחליפות את ההנחיות המקוריות (קישור להנחיות החדשות). 

למיטב ידיעתנו, ההנחיות החדשות פורסמו בעקבות תביעה נגד רשות המסים שהוגשה על-ידי צוות – ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד (ה"פ 62574-06-20) והֶסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים (לא פורסם).


מערכת מקוּונת לוועדה רפואית לפטוֹר ממס

רשות המסים והמוסד לביטוח הלאומי, בסיוע מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, השיקו שירות משותף מקוּון חדש, המאפשר ללקוחות המבקשים שוועדה רפואית תקבע את שיעור הנכות לצורך הקלוֹת במס בגין מוגבלוּת רפואית, לנהל את תהליך הגשת הבקשה ללא צורך בהגעה פיזית למשרדים, תוך התנהלות מול שני הגופים במערכת מקוּונת אחת.
המערכת החדשה, שנקראת "מערכת מקוונת לוועדה רפואית לפטור ממס", מאפשרת הגשת בקשה לוועדה רפואית לפטוֹר ממס הכנסה באופן מקוּון, העברתה בממשק ישיר למס הכנסה ולביטוח הלאומי יחד עם כל המסמכים הנלווים, דו-שיח מקוּון עם מס הכנסה והביטוח הלאומי בנוגע לטיפול בבקשה, חיווי מלא ללקוח על סטטוס הבקשה, קליטה מקוּונת של החלטת הוועדה, הטמעת החלטת הוועדה במערכות ומתן אישורים באזור האישי ללקוח, בשני הארגונים.

למַעבר למערכת, לחצו כאן.


אורכות להגשת דוחות לשנת-המס 2021

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת-המס 2021 – הֶסדר האורכות למיַצגים.

ההודעה מפרטת, בין היתר, את מועדי הארכּות למיַיצגים לשנת-המס 2021 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.