לוגו אלכס שפירא ושות׳

שומת מע"מ למגדת עתידות ומוכרת קמעות | הפקדת ערובה בערעור מע"מ

שומת מע"מ למגדת עתידות ומוכרת קמעות

ביום 6.3.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין סימונה שמחה אברזל.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב (מנהל מע"מ רמלה) שדחה את השגת המערערת על קביעוֹת מס שהוצאו לה בהתייחס לתקופה שמחודש ינואר 2011 ועד לחודש דצמבר 2016 ולפיהן המערערת אשר נרשמה במשרדי המשיב כ"עוסק פטור" אינה עונה להגדרה ובנוסף, ובהתבסס על ממצאי חקירה שנערכה בעניינה, לא דיוְחה על עסקאותיה במסגרת עיסוקה כמגדת עתידות (קוראת בקפה ובקלפים) ומוכרת קמעות.
על-פי השומה חויבה המערערת במס עסקאות בסך של כ-330 אלף ש"ח (קרן).

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור מבלי לפסוק הוצאות לטובת המשיב* (קישור לפסק-הדין).

* זאת, לאור אי-הגשת הסיכומים מטעם המשיב למרות מתן הזדמנויות חוזרות ונשנות לעשות כן. ראו בעניין זה פס' 3–4 לפסק-הדין.

הפקדת ערובה בערעור מע"מ

ביום 10.3.2022 ניתנה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין עמית בטחון בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב, מנהל מע"מ אשדוד, לחיֵיב את המערערת להפקיד ערובה לתשלום הוצאות המשיב אם יידחה הערעור שהוגש על-ידי המערערת ולקבוע כי אם לא תופקד הערובה יידחה הערעור.
זאת, בהתבסס על הוראות סעיף 353א לחוק החברות ותקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).