לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2019–2020 | נפתחה המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים | החלטות ועדות-הכופר

דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2019–2020

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר והממונה על הכנסות המדינה, גב' שירה גרינברג, פרסמה את דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2019–2020 וכן נתונים ראשוניים לשנת 2021.

להורדת הדו"ח, לחצו כאן.


נפתחה המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת-המס 2021

במבזק האחרון דיווחנו על הודעת רשות המסים בדבר פתיחת המערכת להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת-המס 2021 בסביבת האינטרנט ובמערכת המיַיצגים.*

* למַעבר למערכת, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה בעניין זה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


החלטות ועדות-הכופר בשנת 2019 

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2019 (קישור לקובץ).

הקובץ כולל 191 החלטות, מתוכן 83 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ובכללם 14 תיקים של השמטת הכנסות משכר דירה ו-11 תיקים של עבירות בתחום הנדל"ן ביניהם דיווח כוזב למיסוי מקרקעין והתחמקות ממס רכישה), 104 החלטות בתיקי מכס ומע"מ ו-4 החלטות משותפות למכס מע"מ ומס הכנסה.

בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2016 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2017 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת-המס 2018 (קישור לקובץ).


הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים

רשויות המס פרסמו את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2022 שעניינה בניתוב שלב א' ושינויים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2021 (קישור להוראה).

כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידים וחברות לשנת-המס בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה.
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור וכן סכומים מעודכנים לשנת-המס 2021 (ראו הנספח להוראה).

תשומת לבכם, בין היתר, להוראות סעיפים 3.1 ו-4.2 להוראה (מענקי קורונה), 3.4 (מטבעות דיגיטליים) ו-4.3 (רווחים כלואים).* 

* ראו גם חוזר מס הכנסה מס' 4/2022.