לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפקדת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים

ביום חמישי, 10.3.2022, פרסמה חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת חוזר בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור".

על-פי טיוטת החוזר, התאגידים הבנקאיים יידָרשו לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים בשים לב לגישה מבוססת סיכון ולזהוּת נותן השירות במטבע הווירטואלי. במקרים בהם נותן השירות קיבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ושחל על פעילותו צו איסור הלבנת הון, יידרשו התאגידים הבנקאיים לבחון כל מקרה לגופו ולא יתאפשר לקבוע סירוב גורף למתן השירות.
בנוסף, התאגידים הבנקאיים נדרשים לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעבר המטבע הווירטואלי ממועד רכישתו ועד להמרתו למטבע פיאט והפקדתו בחשבון בתאגיד הבנקאי.

להורדת טיוטת החוזר, לחצו כאן.