לוגו אלכס שפירא ושות׳

הגדלת נקודות זיכוי להורים ומענק עבודה | החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי – מחצית שנייה של שנת 2019

החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי – מחצית שנייה של שנת 2019

רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי במחצית השנייה של 2019 (134 החלטות) על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנָסַת כספים והוצאתם.

להורדת הקובץ, לחצו כאן.


הצעת חוק – הגדלת נקודות זיכוי להורים ומענק עבודה

שלשום (21.2.2022) פורסמה הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הצעת החוק")

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בשנת-המס 2022 בעד ילדיהם שאינם פעוטות, קרי: מָלאו להם 6 שנים לפחות, אך טרם מָלאו להם 13 שנים בשנת 2022.
בנוסף, מוצע להגדיל ב-20% את המענק הניתן לשכירים ועצמאים בעלי הכנסות נמוכות במסגרת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, בגין הכנסה שהופקה או נצמחה בשנת-המס 2022.  

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.