לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול עסקה במקרקעין

ביום 1.2.2022 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין בנאילוז.

עניינו של פסק-הדין בשאלה האם זכאי העורר להחזר תשלום מס רכישה לפי סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין בגין ביטול עסקה לרכישת דירת מגורים, לאחַר שהעורר העביר את מלוא התמורה למוכר באמצעות עו"ד שמַעַל בכספים אלה, העורר קיבל את החזקה בדירה ואף התגורר בה במשך כחמש שנים, וזו נמכרה במסגרת הליכי הוצאה לפועל לצד שלישי.*

* לפירוט השתלשלות העניינים העגומה בעקבות רכישת הדירה, ראו התיאור העובדתי שבפתח חוות דעתה של השופטת י' ייטב.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת י' ייטב (בהסכמת חברי הוועדה ושמאי המקרקעין א' לילי ו-ג' נתן), דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין)