לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (עוטף עזה) | תזכיר חוק לתיקון הפקודה | עדכון שווי השימוש ברכב חשמלי | עתירה נגד תקנות שווי שימוש ברכב

הארכת הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (עוטף עזה)

במבזק האחרון דיווח על פרסום חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022 ("הוראת-השעה"), בגדרהּ הוארכה בארבע שנים הטבת המס* לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (עוטף עזה), שתוקפהּ פג בתום שנת 2021 (קישור להוראת-השעה).

* זיכוי ממס בשיעור של 20% מההכנסה החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 שקלים חדשים (צמוד למדד).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיות ליישום הטבת המס (קישור להנחיות); וכי פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים) הכוללת את רשימת היישובים המעודכנים (קישור להודעה).


עדכון שווי השימוש ברכב חשמלי

בשנת 2015 הותקנו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 ("הוראת-השעה"), המפחיתות את סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגיית הנעה מתקדמת – רכב היברידי, רכב פלאג-אין ורכב חשמלי מלא.

ביום 14.2.2022 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (תיקון), התשפ"ב-2022 ("התיקון").*

* להורדת התיקון, לחצו כאן.

במסגרת התיקון הוארך תוקפהּ של הוראת-השעה עד לתום שנת 2025 (במקום עד תום 2023), תוך שהטבת ההפחתה של סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב לרכב חשמלי הוגדלה ב-200 ₪ (כך שתעמוד על 1,200 ₪) הָחל מתחילת שנת 2022.
לגבי רכב היברידי ורכב פלאג-אין נותרה ההטבה כפי שהייתה, דהיינו הפחתה של 500 ₪ ו-1,000 ₪ בהתאמה.


תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

אתמול (15.2.2022) פורסם תזכיר חוק לפקודת מס הכנסה, בגדרו מוצע להגדיל בנקודת זיכוי אחת את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים אשר גילם בשנת 2022 בטווח של שש עד שתיים-עשרה שנים. זאת, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנת 2022.
בנוסף, מוצע להגדיל ב-20% את המענק הניתן לשכירים ועצמאים בעלי הכנסות נמוכות במסגרת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס
"ח-2007, בגין הכנסה שהופקה או נצמחה בשנת 2022.  

להורדת התזכיר, לחצו כאן.


עתירה כנגד תקנות שווי השימוש ברכב

במבזק מס' 1962 מיום 6.2.2022 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, בעתירה שהוגשה על-ידי רו"ח ויויאן שוקייר כנגד חוקיותה של דרישת רשות המסים להגשת הצהרת הון (מכוח סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה).
כזכור, בית-המשפט העליון – מפי השופטים ש' שוחט, א' שטיין ו-י' אלרון – דחה את העתירה (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום א' (13.2.2022) ניתן פסק-דין נוסף של בג"צ בעתירה אחרת שהוגשה על-ידי רו"ח שוקייר ואשר עניינה בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שוי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("תקנות שווי השימוש"), הקובעת כללים להערכת שווי השימוש ברכב שמעביד מעמיד לרשותו של עובד לצורך חיובו במס הכנסה בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
בגדרה של העתירה, טענו העותרות – חברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ (חברה פרטית בבעלות רו"ח שוקייר המעמידה לרשות האחרונה רכב ובין השנים 2017–2020 לא זקפה את שווי הרכב בתלושי השכר של רו"ח שוקייר כנדרש) ורו"ח שוקייר – כי תקנה 2 לתקנות שווי השימוש לוקה בחוסר סבירות וחורגת ממסגרת פקודת מס הכנסה, פוגעת בקניינה של העותרת ועומדת בניגוד לעיקרון גביית מס אמת; ועל-כן מבוקש להורוֹת על בטלותה כמו גם על בטלות השומה שהופקה לעותרות.

בית-המשפט העליון – מפי השופטת ע' ברון, השופט י' עמית והשופטת ד' ברק-ארז – דחה את העתירה על הסף בלא להידרש לתגובת המשיבים (רשות המסים, משרד האוצר והכנסת) וללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).
זאת, הן בְּשל השיהוי הכבד בו לוקה העתירה, הן מהטעם שלא מוצו הליכים כנדרש והן מהטעם שגם לגופהּ העתירה אינה מגלה עילה להתערבות.