לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות חברות לשנת 2020

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים בנושא "עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות חברות לשנת המס 2020 הסדר האורכות למייצגים" (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי עֵקב העליה בתחלואה מנגיף הקורונה ובמסגרת פעולות רשות המסים לסייע ולהקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת דוחות והמיַיצגים, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט על שינוי מכסת האורכות להגשת דוחות חברות לשנת-המס 2020.
זאת, כמפורט בהודעה.