לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ בשיעור אפס בגין שירותי שיווק

במבזק מס' 1820 מיום 28.11.2019 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותה של המערערת לשלם מע"מ בשיעור אפס בגין שירותי שיווק שסיפקה לקרנות של קבוצת רוטשילד העולמית (שמקום מושבה מחוץ לישראל) לגבי לקוחות מוסדיים בישראל ובגין שיווק שירותי בנקאות פרטית ליחידים.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

השופטת סרוסי קבעה, כי המערערת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי לא ניתן על-ידיה שירות לתושבי ישראל, הן בתחום שיווק הקרנות הזרות והן בתחום שיווק שירותי הבנקאות הפרטית.
עוד קבעה השופטת, כי ממכלול הראיות שהוצגו בפניה עולה, כי המערערת נתנה ללקוחות תושבי ישראל מענה שוטף, נגיש ומיידי לכל שאלה ודרישה וכן סיוע אדמיניסטרטיבי; וכי שירותים אלה לא היו שוליים או זניחים אלא מהותיים וישירים, ואף באופן מובהק.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי המערערת הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון וביום ד', 12.1.2022, ניתן פסק-הדין בערעור.

בעקבות המלצת המותב (השופטים ע' ברון, ד' מינץ ו-י' אלרון) לבאי-כח המערערת כי זו תשוב ותשקול את עמדתה בערעור, הודיעו באי-הכח כי המערערת מקבלת את ההמלצה ואיננה עומדת עוד על הערעור ובהתאם הערעור נדחה תוך חיוב המערערת בהוצאות מופחתות בסך 10,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).