לוגו אלכס שפירא ושות׳

סילוק על הסף של ערעור מע"מ

ביום 2.1.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אבו גאמע.

עניינו של פסק-הדין בבקשת המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) לסלק על הסף ערעור על החלטת המשיב לדחות בקשה להארכת מועד להגשת השגה על שומת עסקות, לפסול את ספריו של המערער ולהטיל עליו קנס בְּשל אי-ניהול ספרים.
זאת, מהטעם שהערעור הוגש בחלוֹף הזמן להגשתו.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה והורה על סילוק הערעור על הסף (קישור לפסק-הדין), הן בְּשל היעדר הצדקה לאיחור הרב בהגשת הערעור (ובהיעדר טעמים להארכת מועד להגשתו) והן בְּשל הסיכויים הנמוכים לכאורה לקבלתו.