לוגו אלכס שפירא ושות׳

הודעות הרשות | תזכיר חוק להארכת הטבות המס לפרוייקטי תמ"א 38

הודעות הרשות בנושאים שונים

בימים האחרונים, פורסמו מספר הודעות חשובות על-ידי רשות המסים ובכללן בנושא מיסוי מקרקעין:

  • קבלת שומות מיסוי מקרקעין תוך יום – גם במכירת דירת מגורים יחידה בפטוֹר ממס שבח (קישור להודעה);

  • החלת ההטבות במס לעסקות תמ"א 38 גם על עסקות שנחתמו/תיחתמנה לפני 31.12.2021 ואשר יום המכירה לגביהן נדחה לפי הוראות פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (בעניין זה פורסמה הודעה וכן הבהרה להודעה).*
    * ראו בהמשך המבזק את התייחסותנו לתזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין.


תזכיר חוק – הארכת הטבות המס לפרוייקטי תמ"א 38

פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, בגדרו מוצע להאריך את הטבות המס המנויות בפרק חמישי 5 לחוק ובסעיף 31ב לחוק מע"מ – אשר עתידות לפקוע ביום 31.12.2021 – עד ליום 1.10.2022 (מועד פקיעת תוקפה של תוכנית המיתאר הארצית בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום 5.11.20219).

למַעבר לתזכיר החוק, לחצו כאן.