לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות 2020

הבוקר פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים בנושא "עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2020 – יחידים וחברות הסדר האורכות למייצגים" (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט על שינוי מכסת האורכות להגשת הדוחות לשנת-המס 2020, לחברות וליחידים, וכן על דחיית מועד המדידה בהתאמה. זאת, כמפורט בהודעה.

עוד צוין בהודעה, כי כללי הֶסדר הארכות למיַיצגים, כולל הדגשים לגבי תנאי ההסדר, הינם ללא שינוי וכפי שפורסמו בהוראת ביצוע 9/2019 מיום 13.5.2019 (קישור להוראה).