לוגו אלכס שפירא ושות׳

בקשה לפטוֹר מהפקדת ערובה בערעור לעליון

ביום 24.11.2021 ניתנה החלטתו של רשם בית-המשפט העליון בבקשה לפטוֹר מהפקדת ערובה בעניין אבו פריח.*

* הבקשה הוגשה בגֶדר ערעור המופנה כנגד פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 24.8.2021 (ע"מ 54542-05-19) שבמסגרתו נדחו שני ערעורי מס על החלטות מנהל מע"מ באר-שבע לדחות השגות על שומות עסקאות ושומות תשומות שנקבעו למערערים לשנים 1997–2001. התייחסנו לפסק-הדין במסגרת המבזק מיום 29.8.2021 (קישור למבזק).

הבקשה נדחתה (קישור להחלטה).