לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק חדשה – פטוֹר ממס לספורטאים

אתמול (22.11.2021) פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259) (פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת המשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים), התשפ"ב-2021 (קישור להצעת החוק).

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע להוסיף לסעיף 9 לפקודת מס הכנסה את פסקה (28א) שבמסגרתה יינתן פטוֹר ממס הכנסה למענק ששילם הוועד האולימפי בישראל לזוכה במקום הראשון, השני או השלישי בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים האולימפיים, וכן מענק ששילם הוועד הפאראלימפי הישראלי לזוכה כאמור בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים הפאראלימפיים, בעד זכייה בתחרות כאמור.

נציין, כי ההצעה נעדרת הוראה בדבר תחולה רטרואקטיבית של הפטוֹר האמור.
עוד נציין, כי ההצעה אינה קובעת פטוֹר מדמי ביטוח לאומי/בריאות אשר יכול ויוטלו על המענק.