לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטוֹר ממס שבח לאגודה שיתופית | בקשה להארכת מועד לתיקון שומת מס שבח

פטוֹר ממס שבח לאגודה שיתופית

כידוע, סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") פוֹטר, בין היתר, רשות מקומית ממס שבח.

הוראת סעיף זה נדוֹנה לאחרונה בפסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי ירושלים בעניין אלעזר – כפר שיתופי חקלאי דתי בע"מ.
באותו מקרה, טענה העוררת, אגודה שיתופית, כי יש לסַווגה כרשות מקומית לעניין אותו סעיף 72 לחוק וליתן לה את הפטוֹר ממס שבח שמכוחו.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט א' דורות (בהסכמת חברי הוועדה מר א' הוכמן ועו"ד י' אלקיס)דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).


נזכיר, כי סוגיה דומה נדוֹנה בפסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין וואחת אל סלאם – נווה שלום כפר שיתופי בע"מ (קישור לפסק-הדין).*

* למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן.

בקשה להארכת מועד לתיקון שומת מס שבח

פסק-דין נוסף של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי ירושלים ניתן ביום 29.9.2021 וזאת בעניין הביטוח הרפואי לבני הישיבות.

באותו מקרה, נדוֹנה החלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים, לדחות את בקשת העוררת להארכת מועד מכוח סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין כך ששומת מס השבח שהוּצאה לה והתיישנה תיפָּתח ויינתן לה פטוֹר ממס שבח לפי סעיף 61 לחוק.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט א' דורות (בהסכמת חברי הוועדה מר א' הוכמן וגב' א' אקשטיין)דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).