לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית ערר מס רכישה עקב אי-התייצבות לדיון הוכחות

פסק-הדין של ועדת-הערר

במבזק מס' 1924 מיום 6.7.2021 דיווחנו, בין היתר, על החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין רוטנברג ואח'.

עניינה של ההחלטה בבקשה שהגישו העוררים, 59 במספר, לביטול פסק-דין שניתן על-ידי הוועדה במעמד צד אחד, בגדרו נדחה הערר שהוגש על-ידי העוררים עֵקב אי-התייצבות (העוררים, בא-כוחם ועדיהם) לדיון ההוכחות.

ועדת-הערר (השופטת א' וינשטיין – יו"ר, עו"ד א' סימון ומר א' שרם – חברים) דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).

הערעור לבית-המשפט העליון

המערערים הגישו ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון ואתמול (12.10.2021) ניתן פסק-הדין.

בית-המשפט העליון, מפי השופט י' עמית, קיבל את הערעור אך הותיר את ההוצאות (בסך 15,000 ש"ח) שנפסקו על-ידי הוועדה לחובת המערערים (קישור לפסק-הדין).
וכך צוין בפסק-הדין:
"המשיב בהגינותו התיר הערעור לשיקול דעת בית המשפט.
אכן ניתן להבין את בית משפט קמא לאור ההתנהלות שקדמה לאי התייצבות בא כוח המערערים. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהנסיבות בגינן לא התייצב ב"כ המערערים לדיון, אשר 'חטא' בעודף קולגיאליות כלפי חברתו.
בנסיבות אלה, ומבלי להתעלם מאמירותיה של ועדת הערר לגבי סיכויי הערעור, אני מקבל את הערעור באופן שעניינם של המערערים יוחזר אל וועדת הערר.
האמור לעיל הוא בכפוף לכך שהמערערים ישלמו את סכום ההוצאות, בסך 15,000 ₪ שנפסק לחובתם על ידי וועדת הערר וזאת תוך 30 יום מהיום.
אין צו להוצאות."