לוגו אלכס שפירא ושות׳

ענישה בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות

ביום 11.8.2021 ניתנה החלטתו של בית-המשפט העליון בעניין אסף בן שלמה.

עניינה של ההחלטה בבקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית-המשפט המחוזי בירושלים, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בית-משפט השלום בירושלים מיום 5.5.2020.
המבקש, מנהלה הרשום והפעיל של חברת א.בן שלמה אחזקות בע"מ, הורשע על-פי הודאתו במסגרת הֶסדר טיעון בעבירוֹת מס שעניינן שימוש שעשתה החברה בחשבוניות פיקטיביות.
בית-משפט השלום גזר על המבקש עונשים של 11 חודשי מאסר בפועל; 8 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור אחת מהעבירות בהן הורשע, למשך 3 שנים; וקנס בסך 15,000 ש"ח או 50 ימי מאסר תמורתו.
ערעור המבקש על גזר דינו נדחה בפסק דינו של בית-המשפט המחוזי. 
מכאן בקשת רשות הערעור לבית-המשפט העליון.

בית-המשפט העליון, מפי השופט י' אלרון, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).