לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקוני חקיקה מוצעים | תביעה כנגד המדינה עֵקב עיכוב בהנפקת אישורי מיסים לטאבו

תיקוני חקיקה מוצעים

מיסוי מקרקעין

אתמול פורסם פרק מיסוי המקרקעין בתזכיר חוק ההסדרים (קישור לתזכיר).

להלן עיקרי התיקונים המוצעים בתזכיר האמור:

  1. תיקון חוק מיסוי מקרקעין במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, כך שרק מי שימכור את דירתו הראשונה בתוך 12 חודשים (ולא 24 חודשים – כפי שהחוק מאפשר היום) ייהנה מהשיעורים המופחתים של מס רכישה החָלים על רוכש דירה הדירה החלופית, ולפטוֹר ממס שבח במכירת הדירה הראשונה.
  2. תיקון נוסף של חוק מיסוי מקרקעין כך שמי שמוכר דירת מגורים מזכה אשר נבנתה על קרקע שנרכשה לפני שנת 2014, לא יוכל ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב בעת מכירת הדירה.*
    * על אף האמור, מוצע לקבוע הטבה כך שמי שהוציא היתר בניה לבניית דירה לפני סוף שנת 2024, יהיה זכאי לקבל את החישוב הליניארי המוטב במכירת הדירה שנבנתה לפי היתר הבנייה.
  3. הסמכת שר האוצר, באישור ועדת-הכספים, לקבוע אילו טפסים יוגשו באופן מקוּון מבּין כלל הטפסים שבחוק.
  4. תיקון חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990, כך שבעל דירה הפטוּר ממס על הכנסות דמי שכירות לפי החוק האמור יידרש להגיש הצהרה למנהל רשות המסים ובו מידע לגבי הדירה ולגבי הכנסותיו.

תביעה כנגד המדינה עֵקב עיכוב בהנפקת אישורי מיסים לטאבו

שלשום (8.8.2021) ניתן פסק-הדין של בית-משפט השלום בבת-ים בעניין ידו בע"מ ואח'.

עניינו של פסק-הדין בתביעה בסדר דין מהיר על סך של 68,725 ש"ח שהוגשה על-ידי חמישה תובעים כנגד מדינת ישראל, בכובעה כמנהל מיסוי מקרקעין מתוקף תפקידו בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים שנגרמו להם, לטענתם, כאשר הֵפר המנהל את סעיף 16 לחוק מרגע שזה נמנע מלהנפיק עבורם באופן מיידי אישורי מיסים בגין העברת זכויות התובעת 1 בנכס מקרקעין שבבעלותה למחזיקי מניותיה (התובעים 2–5) וזאת אף שלשיטתם העברת הזכויות האמורה למחזיקי המניות הנ"ל הייתה ללא תמורה ובפטוֹר ממס (בהתאם לסעיף 71 לחוק) ואפשרה לפיכך קבלת אישורי מיסים אף ללא צורך בהפקדת ערובה כספית כהוראות סעיף 16(א)(2) לחוק.

בית-המשפט, מפי השופט ע' סומך, דחה את התביעה תוך שהוא מותח ביקורת על התובעים וחייבם בהוצאות בסך 12,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).