לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות | חיוב מנהל מע"מ בהוצאות עקב חזרתו מהשומה

חשבוניות פיקטיביות

במבזק מס' 1858 מיום 17.6.2020 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין מ. טורשאן בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותה של המערערת לקזז מס תשומות מכוח חשבוניות שהסתברו בדיעבד כחשבוניות פיקטיביות, תוך שלטענת המערערת היא לא ידעה זאת בזמן אמת ודיוְוחה על החשבוניות בדיווח מקוּון כך שהמשיב ידע או יכול היה לדעת, בזמן אמת, על הזיוף ויכול היה להודיע לה ולהזהירה כי מדובר בחשבוניות מזויפות.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי המערערת הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון והיום (19.7.2021) ניתן פסק-הדין.

בית-המשפט העליון – מפי השופטים ד' ברק-ארז, י' וילנר ו-א' שטיין – דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

נקבע, כי אין מקום, לאחַר שנשמעו טענותיה של המערערת, לסטות מממצאיו העובדתיים ומנימוקיו של בית-המשפט המחוזי שיישם את ההלכה שנקבעה בעניין מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ (ע"א 4069/03) ועל-כן המותב מאמֵץ ממצאים ונימוקים אלה בתוקף סמכותו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (שאותה הִחליפה תקנה 148(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018).


חיוב מנהל מע"מ בהוצאות עקב חזרתו מהשומה

ביום 13.7.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין חדד.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הערער וקבע, כי לאור חזרתו של המשיב (מנהל מע"מ אשדוד) משומת מס העסקאות נשוא הערעור, מתקבל הערעור ונוכח הוצאות הייצוג המשפטי שבהן נשא המערער, ומנגד בשים לב לסכום השומה, המשיב ישלם למערער הוצאות בסך 45,000 ש"ח.

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.