לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי מס תשומות בגין דמי היוון | חשבוניות פיקטיביות

ניכוי מס תשומות בגין דמי היוון

ביום 6.6.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין אלוני.

באותו מקרה, נדוֹנה השאלה האם המערער זכאי לנַכּוֹת את מס התשומות הכלול בחשבונית שהוּצאה לו על-ידי רשות מקרקעי ישראל בגין דמי היוון.

בית-המשפט, מפי השופטת ע' הוד, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

השופטת הוד בּחנה את הראיות שהוצגה בפניה וקבעה, כי התשלום מושא החשבונית בה עסקינן היה עבוּר חלק המגורים בלבד וכי לא עלה בידי המערער להוכיח את טענתו כי מדובר בתשלום מעורב הן עבוּר מגורים והן עבוּר החלק החקלאי; וממילא הסכום האמור אינו מותר בניכוי.

למעלה מן הצורך הוסיפה השופטת הוד וקבעה, כי אפילו הייתה מתקבלת עמדת המערער באשר למהות התשלום מושא החשבונית הרי שלא היה די בכך והיה עליו להוכיח כי התשומות שימשו לעסקה חייבת במס או עתידות לשַמש לעסקה כאמור. לדבריה, לא עלה בידי המערער להרים את הנטל בעניין זה, שכּן הוכח כי הוא אינו מפעיל עסק חקלאי בנחלה וכן לא הוכח קיומם של הסתברות גבוהה או סיכוי סביר כי יפעיל עסק חקלאי בנחלה בעתיד.


חשבוניות פיקטיביות 

ביום 19.5.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין סאמר עיסא.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב (היחידה הארצית לפשיעה חמורה) להטיל על המערער – בעל המניות היחיד והמנהל של חברת עוגן אבטחה פיזית בע"מ העוסקת, לדבריו, בעבודות עפר ובשיפוצים – כפל-מס לפי סעיף 50(א) לחוק מע"צ
זאת, עֵקב הוצאת חשבוניות שלא כדין על-ידי המערער בשם החברה.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור וחייב את המערער בהוצאות בסך 40,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).