לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח שנתי לשנת-המס 2020 – תזכורת | שינוי באישורי תיאום מס | מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור | חוק לצמצום השימוש במזומן

דו"ח שנתי לשנת-המס 2020 – תזכורת

נבקש להזכירכם, כי ביום 7.4.2011 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה מנהל הרשות החליט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים וחברות) להגשת הדוחות השנתיים לשנת-המס 2020, עד ליום 30.6.2021.

עוד נזכיר, כי לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.


שינוי באישורי תיאום מס

פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בדבר שינוי בנוהל הפקת אישורי תיאומי המס לגבי ההכנסות הבאות: שכר סופרים, שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שרותי משרד, שכר דירקטורים ומורי דרך. 
זאת הָחל מיום 8.6.2021.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור – הנמקה 75 – חוסר במסמך מהותי

הודעה נוספת של רו"ח קלימן פורסמה בנושא שבנדון (קישור להודעה הנוספת).

בגדרהּ של ההודעה הנוספת צוין, כי בימים הקרובים יבוצע מהלך של שליחת התראות לפני שלילת אישור ניכוי מס במקור* לנישומים שבאחת מן השנים 2019 או 2018 יש להם דו"ח שנתי עם "הנמקה 75"** ושהמסמך החסר טרם הוגש למשרד השומה וההנמקה שונתה בהתאם.

* במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור, וזאת בְּשל ליקויים שיש בתיק הנישום, כגון: חובות בהרשאה. כשלב מקדים, ועל-מנת לאפשר לנישומים להסיר את הליקויים, נשלחים מכתבי התראה בהם מפורטים הליקויים שהתגלו וניתנים 30 ימים להסרתם. לאחַר תקופה זו, וככל שלא הוסרו הליקויים, נשלל האישור ונשלחת הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור.
** הנמקה 75 נרשמת כאשר בעת בדיקה ראשונית של הדו"ח השנתי במשרד השומה נמצא כי הדו"ח הוגש כשחסר בו מסמך מהותי שהיעדרו אינו גורם לכך שיראו בדו"ח ככזה שלא הוגש.

במקביל, הוּסף לכלל הקריטריונים המנויים בשאילתא 413-002 קריטריון בגין חוסר במסמכים, דו"ח שנתי עם "הנמקה 75". 
הקריטריון יופיע כאשר קיימת בגרסת השידור האחרונה בתיק באחת או יותר מארבע שנות-המס האחרונות "הנמקה 75" ובלבד שחָלפו לפחות 90 יום מיום שידורה. 


חוק לצמצום השימוש במזומן

רשות המסים פרסמה את נוהל מס' 1/2021 בנושא "החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ'ממונה'".

הנוהל נועד לתת דגשים והנחיות כלליים לאיתור הפרה של החוק לצמצום השימוש במזומן אצל עוסקים, על-ידי מי שהוסמכו כ"ממונה" לפי החוק.

להורדת הנוהל, לחצו כאן.