לוגו אלכס שפירא ושות׳

חיסיון מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

כידוע, עובדי רשות המסים כפופים לחובת סודיות סטטוטורית מכוח סעיפים 231 ו-232 לפקודת מס הכנסה ומכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר הפרתה מהווה עבירה פלילית.

הוראות סעיף 105 האמור נדונו לאחרונה על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין עיזבון המנוחה נסרה טוקאן ז"ל.
באותו מקרה, קיבל בית-המשפט באופן חלקי את בקשתו של מנהל מיסוי מקרקעין והורה על צמצום הצו שניתן על-ידיו למסירת מסמכים באופן שיעלה בקנה אחד עם הוראות סעיף 105 לחוק.
למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.