לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

ביום 9.5.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אלקיעאן יוסף בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) להטיל על המערערת, חברה פרטית העוסקת באספקת כוח אדם לחברות בנייה ובביצוע עבודה בנייה ושיפוצים, כפל-מס לפי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ, לפסוֹל את ספריה לשנות-המס 2012–2014 ולהטיל עליה קנס בגין אי-ניהול ספרים כדין לפי סעיף 95(א) לחוק.
זאת, עֵקב ניכוי מס תשומות על-פי חשבוניות שהוצאו לה, לטענת המשיב, שלא כדין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות בסך 70,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).