לוגו אלכס שפירא ושות׳

עתירה לבג"ץ כנגד Airbnb | רישום עוסק בְּשל פעילות במקרקעין

עתירה לבג"ץ כנגד Airbnb

בחודש יולי 2020 הגישו התאחדות המלונות, רב שחר חברה לנכסים בע"מ (הבעלים והמפעילה של מלון לוסקי סוויטות וחדרים תל אביב) ומלון אימפריאל תל-אביב בע"מ (הבעלים והמפעילה של מלון אימפריאל בתל אביב) עתירה לבית-המשפט העליון (בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק) כנגד רשות המסים בישראל ו-Airbnb Inc, באשר לאי-אכיפת חוקי המס השונים החָלים על נישומים העוסקים בהשכרת דירות לטווח קצר אשר פועלים באמצעות אתרי האינטרנט השונים המהווים פלטפורמות דיגיטליות להשכרה לטווח קצר, דוגמת אתר האינטרנט Airbnb.com, וזאת באופן אפקטיבי ושוויוני, כפי שדינים אלה נאכפים על עוסקים שאינם פועלים באמצעות אתרי ההשכרה לטווח קצר.
בנוסף, התבקש בית-המשפט להכריז על 
Airbnb Inc כ"משלם" החייב בניכוי מס במקור באשר לתשלומים המשולמים על-ידיה למפעילי הדירות להשכרה לטווח קצר.
כמו-כן, עלו בעתירה טענות נוספות ובכלל זאת באשר לחבות המע"מ הגלומה בהשכרה האמורה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 7.4.2021 התקיים דיון בעתירה בבית-המשפט העליון.

בדיון, הִבהיר ב"כ רשות המסים כי זו אוכפת במרץ את דיני המס על משכירי דירות לטווח קצר וכי פקידי-השומה מצויים בעיצומו של מהלך להגברת האכיפה בתחום, וזאת לצד הקמתה של וועדה בנושא.
לאור זאת, ובעקבות הצעת המותב למשוך את העתירה עד להתבהרות המצב בשוק התיירות תוך שהובהר כי העותרות תוכלנה לחזור ולעתור כאשר המציאוּת המושפעת ממגבלות הקורונה תתבהר וסערת הקורונה תדעך, הסכימו העותרות למשיכת העתירה כאמור וזו נדחתה ללא צו להוצאות (קישור להחלטה)


רישום עוסק בְּשל פעילות במקרקעין

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חצב.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער על החלטת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה) מחודש פברואר 2018 לרושמו כ"עוסק" על-פי סעיף 54 לחוק, הָחל משנת 2012, בְְּשל פעילותו בתחום המקרקעין שכָּללה 18 עסקות של מכירת מקרקעין (בתקופה שבין ראשית שנת 2012 לאמצע שנת 2016).

לאחַר שהגיש בקשה בנושא לבית-המשפט וזו התקבלה, הוציא המשיב למערער בחודש ינואר 2019 "קביעת מס" ביחס לעסקאות נשוא הערעור שלפיה על המערער לשלם מע"מ בסך של 1,933,037 ₪ (בערכי ינואר 2019).

לטענת המערער, הוא אינו "עוסק" במקרקעין וכי עיקר עיסוקו ומקור הכנסתו העיקרי הוא עבודתו כמנכ"ל חברת הייטק.
עוד טען המערער לאכיפה בררנית כלפי מצד המשיב ולשיהוי אשר פגע בו והביא לשינוי מצבו לרעה.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, קיבל את הערעור באופן חלקי (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לפס' 61 ו-73 לפסק-הדין וכן לפס' 75 לפסק-הדין.