לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיפור תקני חשבונאות

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות פרסם לאחרונה את שיפור תנאים קיימים – 2021 (תקינה ישראלית), הכולל תיקונים לתקן חשבונאות מס' 35 (שעניינו במדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות), לתקן חשבונאות מס' 19 (שעניינו במסים על הכנסה) ולתקן חשבונאות מס' 34 (שעניינו בהצגה של דוחות כספיים).

להורדת הפרסום, לחצו כאן.