לוגו אלכס שפירא ושות׳

חיסיון מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

כידוע, עובדי רשות המסים כפופים לחובת סודיות סטטוטורית מכוח סעיפים 231 ו-232 לפקודת מס הכנסה ומכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר הפרתה מהווה עבירה פלילית.

הוראות סעיף 105 האמור נדונו לאחרונה בהחלטת בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין מושב בלפוריה.

עניינה של ההחלטה בבקשה שהגישה התנועה למען איכות השלטון בישראל לאפשר לה לעיין במסמכים הנמצאים בתיקי העררים שהוגשו על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין חיפה בשומות מס שהוצאו למושב בלפוריה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ולאחרים.*

* פסק-הדין בעררים האמורים התקבל ביום 24.7.2014 (קישור לפסק-הדין) ודיווחנו לגביו במסגרת המבזק מיום 27.7.2014.

הבקשה הוגשה, כך נטען, לצורך בירור תלונות שהגיעו למבקשת בדבר שימוש שלא כדין במקרקעין המיודעים לצורכי ציבור.

המשיבים, מושב בלפוריה ומנהל מיסוי מקרקעין חיפה התנגדו לבקשה.

בית-המשפט, מפי ס' הנשיא השופט ר' סוקול, קיבל את הבקשה באופן חלקי (קישור להחלטה).