לוגו אלכס שפירא ושות׳

משרד רשות המסים אזור השרון | שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה | עדכון נוהל מתן ארכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2019 ועוד

משרד רשות המסים אזור השרון

משרד רשות המסים אזור השרון, הממוקם ברעננה, ייפתח לקהל הנישומים והעוסקים ביום 17.1.2021.
המדובר במשרד הראשון שיאחד פעילויות של מס הכנסה ומע"מ בתחומי הגביה והשומה ויעניק במקום אחד שירות כולל לציבור בכל התחומים הקיימים היום במשרדי מס הכנסה ובמשרדי מע"מ.
שטח השיפוט של המשרד יכלול את הישובים הבאים: רעננה, הרצליה, טירה, ג'לג'וליה, חורשים, נירית, שדה חמד ומתן.

אנו מאחלים הצלחה רבה לעובדי המשרד החדש ובראשם מנהלת המשרד רו"ח (משפטנית) מירב צדיקריו וסגנית המנהלת רו"ח ועו"ד נעמה שואן.


שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה

במבזק מס' 1892 מיום 27.12.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסומה ברשומות של הודעת שר האוצר (קישור להודעה), לפיה שיעור הריבית בשנת-המס 2021 לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה* הינו 2.45%.

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם כי פורסמה ברשומות הודעה נוספת של שר האוצר (קישור להודעה) לפיה שיעור הריבית בשנת-המס 2021 לעניין סעיף 3(ט) לפקודה* הינו 3.26%.

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985.

עדכון נוהל מתן ארכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2019

במבזק מס' 1798 מיום 1.7.2019 דיווחנו, בין היתר, על פרסום הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2019 (קישור להוראה) בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2018", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת המפרטת את מכסות ההגשה ולוחות הזמנים לצורך עמידה בהסדר האורכות.

ואילו במבזק מס' 1868 מיום 5.8.2020 דיווחנו, בין היתר על הודעתו של מר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים) בנושא נוהל מתן אורכות להגשת הדו"חות לשנת-המס 2019 (קישור למכתב).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעה נוספת בנושא של מר אוחיון.
להורדת ההודעה, לחצו כאן.


הנחיה בנושא תשלומים בתקופת הבחירות

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא הבחירות לכנסת העשרים וארבע שיתקיימו בחודש מרץ 2021 (קישור להנחיה).

בגדרהּ של ההנחייה מפורטות הוראות הן לגבי תשלומים שחלים לגביהם חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו* והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים במסגרת הבחירות וכן תשלומים לנערים.

* נזכיר, כי הוראות הדין המיוחד (דהיינו, חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 ותקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996) אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח-ידו או עבודתו של המקבל.

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

במבזק מס' 1796 מיום 19.6.2019 דיווחנו, בין היתר, על פורסמה הודעתה בנושא זה של רו"ח ורד בכר, מנהלת מחלקת ניכויים בחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רו"ח בכר פרסמה עדכון להודעה האמורה.
למַעבר לעדכון, לחצו כאן.