לוגו אלכס שפירא ושות׳

ענישה בגין חשבוניות פיקטיביות

ביום 16.12.2020 גזר בית-המשפט המחוזי בתל אביב, מפי השופטת ש' זמיר, את דינו של מאיר יוסף סניור ("הנאשם") והטיל עליו עונש הכולל חמש וחצי שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 200,000 ש"ח בגין הרשעתו בעבירות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירוֹת של קבלת דבר במרמה במסגרת פרשת קופת חולים "מאוחדת" (קישור לגזר הדין).

בהכרעת הדין מיום 11.11.2019 (קישור להכרעת הדין) נקבע, כי הנאשם הוציא מחברות בבעלותו לחברות בבעלותו של אברהם סיבוני, שעמד בראש מערך חברות השיווק שגייסו מבוטחים חדשים לקופה, שלא כדין חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-24 מיליון ש"ח כשמאחוריהן לא עמדה כל פעילות עסקית בין הצדדים.
עוד נקבע, כי הנאשם פעל להסוואת בעלי הזכויות בכסף ומקור הכספים ומניעת רישום ודיווח נכון.