לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיזוז חשבוניות פיקטיביות

ביום ב' (14.12.2020) ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין שריקי.

עניינו של פסק-הדין בשומת מס תשומות שהוציא המשיב (מנהל מע"מ – ביקורת פשיעה חמורה) למערער בְּשל קיזוז מס תשומות על-פי חשבוניות פיקטיביות שלפיהן כביכול סופק לו זהב אותו ייצא לחו"ל.
בנוסף, המערער ערער על החלטת המשיב לפסוֹל את ספריו בהתייחס לשני תחומי העיסוק שלו (מסחר בזהב והסעות לימוזינה) ולהטיל עליו קנס לפי סעיף 95(א) לחוק מע"מ.

יצוין, כי לטענת המשיב מדובר בחשבוניות פיקטיביות המהוות חלק מפרשת הברחת זהב רחבת היקף לגבּיה נפתחה חקירה המכוּנה "זוג משמיים".
עוד יצוין, כי לא ננקט הליך פלילי כנגד המערער בקשר לחשבוניות האמורות.

בית-המשפט, מפי השופט ה' קירש, קיבל את הערעור לגבי שומת מס התשומות – תוך שהוא קובע שהמערער הרים את הנטל שהיה מוטל עליו בעניין "המבחן הסובייקטיבי" – ודחה את הערעור בכל הקשור לפסילת הספרים (קישור לפסק-הדין).