לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

במרבית המקרים, תושב-חוץ (בין אם יחיד ובין אם חברה) אינו חייב במס בישראל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל.