לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול רישום כעוסק; חשבוניות פיקטיביות

ביטול רישום כעוסק

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין באר החיים בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשתו של המשיב (מנהל מע"מ אשדוד) להותיר על כנה את החלטתו בדבר ביטול רישומה של המערערת כעוסק, עד מתן החלטה אחרת, מכוח הסמכוּת המסורה לבית-המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מע"מ.
הבקשה הוגשה לאחַר שביום 11.11.2020 הוגש ערעור על החלטת המנהל מיום 19.10.2020 להורוֹת על ביטול רישומה של המערערת כעוסק (מכוח סמכותו לפי סעיף 61(א) לחוק מע"מ).*

* החלטת המנהל התקבלה לאחַר שהתקבל בידיו מידע שלפיו המערערת ומנהלה מתכוונים לעסוק בפעילות של הפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה וקבע כי החלטת המנהל בדבר ביטול רישומה של המערערת כעוסק תעמוד על כנה עד מתן החלטה אחרת למרות הגשת הערעור (קישור להחלטה).


חשבוניות פיקטיביות

פסק-דין נוסף שעניינו, בין היתר, בחשבוניות פיקטיביות ניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין א.ס אדם הנדסה ובניין בע"מ.

באותו מקרה, ערך המשיב (מנהל מע"מ רמלה) ביקורת אצל המערערת – חברת בנייה המבצעת עבודות גמר ועפר עבוּר המגזר הפרטי והציבורי – ובעקבות זאת הוציא למערערת שומת מס תשומות בגדרהּ קבע כי היא ניכתה מס תשומות שלא כדין על-פי חשבוניות פיקטיביות.
בנוסף, הוציא המשיב למערערת שומת עסקאות לפיה היא לא דיווחה כנדרש על מלוא העסקאות שביצעה בתקופה הרלבנטית.
כמו-כן, המשיב קבע כי בשנים 2012–2017 ספרי המערערת נוהלו בסטיה מהותית מהנדרש בחוק ולכן הוא פסל את הספרים בשנים אלו והשית עליה קנס בשיעור 1% מסך מחזוֹר העסקאות מכוח סעיף 95 לחוק מע"מ.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).