לוגו אלכס שפירא ושות׳

שירות לתושב-חוץ, איחוד עוסקים וגמול לתובע ייצוגי

אתמול (11.11.2020) פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין או אם שירותים כלכליים בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהוגש על החלטת המשיב (מנהל מע"מ תל-אביב) לדחות את ההשגה שהוגשה על-ידי שלושת המערערים – או אם שירותים כלכליים בע"מ (המערערת 1), רו"ח מנירב ופנינה של אומנות בע"מ (המערערת 3 שהינה חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה) – הכלולים באיחוד עוסקים.

הערעור עוסק בשלוש סוגיות שונות:
האחת – בטענת המערערת 1, כי תשלום ששולם לה על-ידי שתי חברות רומניות בגין ייעוץ כלכלי חייב במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, או, לחלופין, בהתאם להוראות חלופות (2) או (7) לאותו סעיף;
השנייה – בטענת רו"ח מנירב, כי הגמול שנפסק לו כתובע מייצג בתובענה הייצוגית שנדונה לעיל אינו מהווה תמורה עבוּר שירות אקראי בעל אופי מסחרי (לפי החלופה הראשונה להגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ), כטענת המשיב, ועל-כן אינו חייב במע"מ; ולחלופין, וככל שייקָבע כי הגמול חייב במע"מ, כי אז אין לקבל את עמדת המשיב כי המע"מ מגולם בסכום הגמול ויש להורוֹת לו להוסיף את רכיב המע"מ לתשלום;
השלישית – בטענת המערערת 3, כי מלאי של יצירות אומנות שנמכר על ידיה לעוסק אחר, שכלול עִמה באיחוד עוסקים, אינו חייב במע"מ. בעניין זה קיימת מחלוקת גם על מחיר העִסקה.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור של שלושת המערערים (קישור לפסק-הדין).*

* אך ראו פס' 183 לפסק-הדין. ראו גם את ביקורתה של השופטת סרוסי ביחס להתנהלות המשיב בסוגיית החבות במע"מ בגין הגמול, בפס' 141.

בכוונתו של רו"ח מנירב ושתי המערערות הנוספות להגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון.