לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס רווחי הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

במרבית המקרים, תושב-חוץ אינו חייב במס בישראל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל. 

כמו-כן, תושב חוץ המוכר איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל של חברה תושבת ישראל פטור ממס על רווח ההון ובתנאי שרווח ההון אינו במפעל קבע של תושב-החוץ בישראל.

לדיון מקיף בנושא זה, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.