לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות (הקוף שלא ידע שהוא קוף)

ביום ה' (27.8.2020) ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין חביב.

עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב (מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה) להטיל על המערער כפל-מס מכוח סעיף 50(א) לחוק מע"מ.
זאת, בטענה כי המערער הוציא בשם החברה הפרטית שבבעלותו 13 חשבוניות (אשר המע"מ הגלום בהן הגיע לכדי 1.2 מיליון ש"ח) לגבי מכירת זהב למרות שהחברה לא רכשה זהב ולא מכרה זהב ומדובר בחלק מתוכנית עבריינית ענפה להברחת זהב לתוך שטחה של מדינת ישראל ללא תשלום מע"מ.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

עם זאת, השופט קירש קבע, כי לאור מצבו הבריאותי של המערער כמו גם לאור זאת שהמערער ככל הנראה "גוייס" בְּשל תמימותו לשַמש חוליה בתוכנית שיזמו והגו אחרים, יש מקום להפעיל את הוראות סעיף 100 לחוק מע"מ* במקרה זה כך שסכום כפל-המס במונחי קרן (שהיה במקור 1,202,739 ש"ח) יופחת לכדי 700,000 ש"ח.**

* סעיף זה מַסמיך את מנהל מע"מ "... מטעמים מיוחדים שיירשמו, לוותר על כפל מס, הפרשי הצמדה וריבית והוצאות, או להפחיתם...".
** ראו את הדיון שערך השופט קירש לגבי הוראות סעיף 100 לחוק מע"מ, פס' 60 ואילך לפסק-הדין.