לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס רווחי הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

במרבית המקרים, תושב-חוץ אינו חייב במס בישראל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל.

כמו-כן, תושב-חוץ המוֹכר מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל של חברה תושבת-ישראל פטוּר ממס על רווח ההון ובתנאי שרווח ההון אינו במפעל קבע של תושב-החוץ בישראל ושהמניות נרכשו על-ידי תושב-החוץ כשהן נסחרות (קרי: לאחר מועד רישומן למסחר).