לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס רכישה ברכישת דירה נוספת

אתמול (29.7.2020) פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("החוק"(קישור לחוק).

בגדרו של החוק* תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין כך שמדרגות מס הרכישה החלות על מי שרוכש החל ביום 29.7.2020 דירת מגורים שאינה דירתו היחידה תהיינה כדלקמן:

* ראו סעיף 17 לחוק.

על חלק השוֹוי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
על חלק השוֹוי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
על חלק השוֹוי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
על חלק השוֹוי העולה 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 7%.
על חלק השוֹוי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת יחידה נותרו ללא שינוי.