לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת מועד להגשת ערר מס שבח; חיסיון מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

הארכת מועד להגשת ערר מס שבח

ביום 30.6.2020 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אלבאש.

עניינה של ההחלטה בבקשת העוררים להארכת מועד להגשת ערר על החלטת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) בגדרהּ נדחתה דרישת המבקשים לניכוי הוצאות מסוימות מהשבח.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד א' סימון ועו"ד ח' שטרן)דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).


חיסיון מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

כידוע, עובדי רשות המסים כפופים לחובת סודיות סטטוטורית מכוח סעיפים 231 ו-232 לפקודת מס הכנסה ומכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר הפרתה מהווה עבירה פלילית.

הוראות סעיף 105 האמור נדונו לאחרונה בהחלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בורנשטיין.

באותו עניין, עתרו המבקשים, בדרך של המרצת פתיחה, לשחזור תיק בית-משפט אשר בּוּער בשנת 2004 (על-פי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי הדין הדתיים), תשמ"ו-1986) ובכלל זאת עתרו למתן צו המורה למנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב למסוֹר להם מסמכים ביחס לתיק מיסוי מקרקעין בגין הנכס נשוא המרצת הפתיחה.
המשיבים התנגדו לבקשה וכך גם מנהל מיסוי מקרקעין שטען, כי חל חיסיון כאמור בסעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין.

בית-המשפט, מפי הרשמת נ' גרוסמן, קיבל את עמדת המנהל (קישור להחלטה).