לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטור ממס רווחי הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

תושב-חוץ (הן יחיד והן חברה) פטוּר ממס על רווחי הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בתנאי שהתקיימו שני אלה: (א) רווח ההון אינו במפעל קבע של תושב-החוץ בישראל; (ב) המניות נרכשו לאחַר רישומן למסחר בבורסה.

לדיון מקיף בנושא זה, ראה פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.