לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

ביום א' (28.6.2020) פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין א. עדן פון תקשורת (2003) בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בשומת מס תשומות שהוציא המשיב (מנהל מע"מ ת"א 3) למערערת בְּשל חשבוניות בגין רכישת מכשירי טלפון ניידים ואשר לטענת המשיב הוצאו שלא כדין, אם משום שאין בבסיסן כל עסקה ואם משום שהן אינן משַקפות רכישת מכשירים מהחברות שעל-שמן הן הוצאו.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור תוך חיוב המערערת בהוצאות המשיב בסך 40,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).