לוגו אלכס שפירא ושות׳

אי-חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות

בהמשך למבזק מאתמול, נבקש לעדכנכם, כי ועדת-הכספים אישרה היום פה-אחד את בקשת שר האוצר לתקן את תקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחֵלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות.