לוגו אלכס שפירא ושות׳

ארכּות למיַיצגים לדוחות שנת 2019; רישום מייצג חדש ושדרוג רשימות מיוצגים; עדכון מתכונת פעילות הרשות

ארכּות למיַיצגים לדוחות שנת 2019

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא הֶסדר הארכּות למיַיצגים לגבי הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2019 (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה, מפורטים מועדי הארכּות למיַיצגים לשנת-המס 2019 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד – יחידים וחבר-בני-אדם (לרבות מלכ"רים ונאמנויות).


רישום מייצג חדש ושדרוג רשימות מיוצגים

הודעה נוספת של מר שלמה אוחיון פורסמה בנושא היישום החדש שפותח בשע"מ ובחטיבת שירות לקוחות בעניין רישום מיַיצג חדש באמצעות האינטרנט ובעניין שדרוג היישום הקיים להצגת רשימת המיוצגים.

להורדת ההודעה, לחצו כאן.


עדכון מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי "התו הסגול"

הודעה נוספת של מר שלמה אוחיון פורסמה בנושא השירותים שיינתנו לציבור במסגרת קבלת הקהל במערכי המס השונים. זאת, בכפוף למגבלות כללי "התו הסגול".

למַעבר להודעה, לחצו כאן.