לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ במכירת רכבים משומשים; חשבוניות פיקטיביות

מחיר העסקה לצורכי מע"מ במכירת רכבים משומשים

רשות המסים פרסמה את הוראת פרשנות מס' 1/2020 בנושא "אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש" ("ההוראה"(קישור להוראה).

ההוראה מַבהירה את עמדת הרשות בכל הנוגע למחיר העִסקה בעסקת תיווך של רכב משומש* ובעסקות קניה ומכירה של רכב משומש* בידי עוסק שעִסקו קניית רכב משומש ומכירתו.


חשבוניות פיקטיביות

במבזק מס' 1715 מיום 24.5.2018 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין צמח תעיזי ונרדע יפה – צ.י שיווק (שותפות).

המערערת הינה שותפוּת רשומה הרשומה כ"עוסק" משנת 2003 והעוסקת בתחום שיווק מוצרי חלב לעסקים ולמסעדות.
לטענת המשיב (מנהל מע"מ ת"א 1), המערערת ניכתה מס תשומות על-בסיס חשבוניות מס מזויפות של חברת ביטוליט בע"מ, שהיא חברה לעבודות הנדסה אזרחיות שאין לה קשר למוצרי החלב שסופקו למערערת אשר בגינן קוזזו החשבוניות נשוא הערעור.
עוד טען המשיב, כי המערערת לא הצליחה להניח את דעתו כי לא ידעה שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ואף לא הצליחה לשכנעו כי נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת לוודא כי החשבוניות היו תקינות.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור תוך פסיקת הוצאות בסך 75,000 ש"ח לחובת המערערת (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי המערערת ערערה על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, אך לאחַר שנשמעו טענות בא-כוחה ובעקבות הערות בית-המשפט, הודיע בא-כוחה כי הוא חוזר בו מהערעור וזה נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין)