לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיווג כדירת מגורים לעניין מס שבח

ביום 10.5.2020 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין גרינברג.

המחלוקת העיקרית בתיק נעה סביב שאלת סיווּגה של היחידה העורפית מבּין שתי יחידות אותן מכרו העוררים כ"דירת מגורים" כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין כך שהמוֹכרים יהיו זכאים לחישוב ליניארי נפרד במכירתה ובמכירת היחידה החזיתית.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד א' סימון ועו"ד נ' מולכו) דחתה את הערר ברובו (קישור לפסק-הדין), תוך שנפסק כי היחידה העורפית אינה מהווה דירת מגורים לפי טיבה.