לוגו אלכס שפירא ושות׳

תקנות מענק סיוע לעצמאים; הודעת רשות המסים בנושא הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב; שחרור אוטומטי של החזרים

פורסמו תקנות מענק סיוע לעצמאים

פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 ("התקנות"(קישור לתקנות) לפיהן עצמאים העומדים בתנאים המנויים בתקנות יקבלו מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ש"ח.

על-פי התקנות, שבהן נעסוק במבזק נפרד, המענק ייחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בדמי ביטוח לאומי ובמע"מ.


הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק.
זאת, לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה.

וכך צוין בהודעה (ההדגשה במקור):

"ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד  במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה (כגון: פיטורין), במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.
על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.
שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב."

 

להורדת מכתבה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת לרשות המסיםלחצו כאן.


עדכון סכומי ההחזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס 2019 ואילך

פורסמה הודעתה בנושא הנדון של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת לרשות המסים, לרו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל (קישור להודעה).