לוגו אלכס שפירא ושות׳

מגפת הקורונה; הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור; הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019

מגפת הקורונה

התפשטות נגיף הקורונה וצעדי החירום בהם נוקטת הממשלה אוצרים בחוּבּם השלכות מרחיקות לכת לגבי המשק הישראלי. 
זאת, בשורה ארוכה של תחומים ובכלל זאת בתחום המשפט: דיני עבודה, חוזים, חברות, תשתיות, ניירות-ערך, הגבלים עסקיים וכמובן גם בתחום המיסוי.

בשלב זה, אין זה ברור מהם הצעדים המהותיים שיינקטו בתחום המיסוי, הגם שבָּרי כי תידרש חשיבה יצירתית מחד ואחראית מאידך, מצד קברניטי המדינה.
בכל הקשור לנישומים ומייצגיהם, הרי שיש לבחון את השלכות המס המיידיות והעתידיות בנושאים השונים ובכללם, בין היתר, הנושאים הבאים: הקטנת מקדמות; הפרשות שונות; קיזוז הפסדים בכלל ובשוק ההון בפרט; ירידת ערך מלאי; חובות אבודים; רכישה עצמית של איגרות-חוב שהונפקו על-ידי חברות ציבוריות; הכרה בהוצאות ובכלל זאת בגין הוצאות שברגיל היו מסוּוגות כהוצאות הוניות המותרות בניכוי בדרך של פחת או שאינן מותרות כלל; עדכון גובה הכנסת העבודה של העובדים שממשיכים לעבוד ובכלל זאת הסכומים הנזקפים להם כשווי (בשים לב, בין היתר, לעבודה מהבית) ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ונמשיך כמובן לעדכנכם.

אנחנו מאחלים לכם, לכולנו, בריאות טובה וסיום מהיר של המשבר.


הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

אתמול פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להאריך את תוקפם של האישורים על ניכוי מס במקור מיום 31.3.2020 עד ליום 30.4.2020.
עוד צוין בהודעה, כי נישומים שאין בידיהם אישור ניכוי מס במקור יכולים לפנות לפקיד-השומה באמצעות מערכת פניות הציבור או, ככל שמדובר במיַיצגים הקשורים לשע"מ, באמצעות מערכת פניות למשרדים.


הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019

הודעה נוספת של רו"ח פזית קלימן פורסמה ביום 15.3.2020 (קישור להודעה), ולפיה תינתן ארכה גורפת לאישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת-המס 2019, וזאת עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.2020.
בנוסף, צוין בהודעה, כי אזרחים אשר צריכים לערוך תיאום מס חדש או לעדכן תיאום מס קיים מתבקשים לעשות זאת באמצעות יישום לעריכת תיאום מס באינטרנט או באמצעות פניה למשרד השומה בבקשה לעריכת תיאום מס באמצעות מערכת פניות הציבור.