לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס שכר בגין תשלומי מועצה מקומית; חשבוניות פיקטיביות

מס שכר בגין תשלומי מועצה מקומית

במבזק מס' 1701 מיום 21.3.2018 דיווחנו על פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין מועצה מקומית חדרה.
נזכיר, כי עניינו של הערעור בחיובה של המערערת, המסוּוגת כמלכ"ר בהתאם לסעיף 1 לחוק מע"מ, בתשלומי מס שכר בשנות-המס 2009–2010, וזאת בהתייחס למספר רכיבים.*

* ואלה הרכיבים:
- תשלומי שכר לעובדי הוראה ורווחה בהשתתפות הממשלה. לטענת המערערת, היא זכאית להשתתפות מצד ג' בְּשל תשלומים אלה ולפיכך אין היא אלא בבחינת "צינור" להעברתם לעובדים ואין לחיֵיב תשלומים אלה במס שכר.
- החזר נסיעות בתפקיד והוצאות רכב.
- דמי חבר לאגודות מקצועיות. לטענת המערערת, יש לאבחן את עניינה מהמקרה שנדוֹן בעניין שירותי בריאות כללית (ע"א 3844/15) הן מהטעם שמקום בו תשלומי דמי החָבר מהווים "החזר הוצאות" המסקנה יכולה להיות שונה והן בנימוק שמוקם בו מגולמים הסכומים המועברים לעובד, הופך המעביד להיות "שותף" של עובדיו לעניין מס ההכנסה ולעניין גילום דמי החברה, כך שיש לראותו כמי ששילם לעובדים את השכר, בניכוי דמי החבר.
- הפְרשות סוציאליות מֵעבר לתקרה המותרת. לטענת המערערת, אין לחייבה במס שכר בגין רכיב ההפרשה העודפת, משום שמדובר בסכומים אשר מקור החיוב שלהם אינו בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה אלא בסעיף 3 לפקודה, כאשר דרך המיסוי לגביהם קבועה בהוראות סעיף 3(ה) ו-3(ה)(3) לפקודה ועל-כן פטוּרים הם ממס שכר.
- תשלומי אש"ל לעובדים.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור תוך שהוא מחייב את המערערת בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 80,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).
השופט בורנשטין מתח ביקורת חריפה על התנהלותה של המערערת ובפרט על הסתמכותה על "חוות הדעת" שקיבלה מחברת טרינטי מערכות מחשוב בע"מ תוך שהאחרונה קיבלה את שכרה על-בסיס חיסכון מס השכר שהניבה למערערת (ראו פסקות 21–26 לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי שלשום (2.2.2020) פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור שהגישה המערערת על פסק-הדין.

בית-המשפט העליון, מפי השופטים ע' פוגלמן, מ' מזוז וד' מינץ, דחה את הערעור ללא צו להוצאות, וזאת לאחַר שב"כ המערערת הודיע כי בעקבות הערות המותב הוא אינו עומד על הערעור (קישור לפסק-הדין).

נזכיר, כי ביום 10.10.2019 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' וינשטיין) בעניין מועצה אזורית מעלה יוסף ובית ספר אזורי מעלה יוסף ובו נדוֹנה סוגיה דומה ועם אותה מעורבוּת של חברת טריניטי.
התייחסנו לפסק-הדין האמור במבזק מס' 1816 מיום 27.10.2019 (קישור למבזק).


 

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אלכיאל בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישה המערערת על החלטת המשיב להטיל עליה כפל-מס (בהתאם לסעיף 50(א1) לחוק מע"מ), לפסוֹל את ספריה לשנת-המס 2011 (בהתאם לסעיף 77ב(ב) לחוק) ולהטיל עליה קנס מינהלי בשיעור 1% ממחזור העסקאות באותה תקופה (בהתאם לסעיף 95(א) לחוק).
זאת, בגין קיזוז מס תשומות על-פי חשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הערעור וחייב את המערערת בתשלום הוצאות בסך 50,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).


פסק-הדין נוסף בעניין חשבוניות פיקטיביות ניתן בעניין כליפה.

ביום 21.6.2015 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, בגדרו דחה השופט ג' גדעון את הערעור (קישור לפסק-הדין).

ואילו אתמול (3.2.2020) פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור שהגיש המערער על פסק-הדין.

בית-המשפט העליון, מפי השופטים ד' ברק-ארז, מ' מזוז וד' מינץ, דחה את הערעור ללא צו להוצאות, וזאת לאחַר שהמערער, בעקבות המלצת המותב, חזר בו מהערעור (קישור לפסק-הדין).