לוגו אלכס שפירא ושות׳

חיוב במע"מ בעקבות דיווח סותר לפקיד-השומה; הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס

חיוב במע"מ בעקבות דיווח סותר לפקיד-השומה

ביום 1.1.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין חברת ציא הסעות ומאפה בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהוגש על-ידי המערערת על שומת עסקאות שהוציא לה המשיב (ממונה אזורי מע"מ תל-אביב 2) וכן על החלטתו להטיל עליה קנס אי-דיווח במועד, לפסוֹל את ספריה ולהטיל עליה קנס בגין הפסילה כאמור.

בתמצית נציין, כי שומת העסקאות הוּצאה למערערת בעקבות פער משמעותי (כ-3 מיליון ש"ח) שהתגלה בין ההכנסות עליהן דיוְוחה המערערת בדוחותיה לפקיד-השומה לבין סך העסקאות עליהן דיוְוחה בתקופה הרלבנטית למשיב.
המשיב הודיע למערערת, במספר הזדמנויות כי אם היא תתקן את דוחותיה לפקיד-השומה, הוא יאות לתקן את שומתו בהתאם.
ואכן, המערערת הגישה לפקיד-השומה בקשה לתקן את דוחותיה.
ברם, לקראת דיון שמיעת הראיות בתיק התברר, כי לא רק שפקיד-השומה דחה את הבקשה, אלא שהצדדים אף הגיעו להסכם פשרה בגדרוֹ הוגדלו הכנסות המערערת בשנים שבמחלוקת עוד יותר מהדיווח המקורי לפקיד-השומה.

לטענת המערערת, אנשי המקצוע אשר טיפלו בענייניה בתקופה הרלבנטית לא עשו מלאכתם נאמנה ושגו בכך שכָּללו בדיווח לפקיד-השומה סכומים שאין לראות בהם הכנסה.*

* עם זאת, המערערת לא הגישה כל תביעה כנגד אנשי המקצוע האמורים.

עוד טענה המערערת, כי אין לייחֵס משמעות של ממש להסכם הפשרה עליו חתמה לאחרונה עם פקיד-השומה, שכּן הַחתימה על הסכם זה נבעה מחוסר רצונה לנהל מול פקיד-השומה מאבקים ארוכי שנים בבית-המשפט, מה גם שעומדים לזכוּתה הפסדים צבורים לצורכי מס וממילא משמעות ההסכם מצומצמת.

בית-המשפט, מפי השופט א' גורמן, דחה את הערעור ברובו, תוך שהוא קובע, כי המערערת לא עמדה בנטל הראייתי הכבד המוטל על כתפיה (קישור לפסק-הדין).


הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס על-ידי רשות המסים

רשות המסים פרסמה הודעה ליצרני התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת לצורך היערכות לשינויים הצפויים בעקבות ההחלטה ליישם את הוראות סעיף 47(א) לחוק מע"מ בדבר הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס מעל סכום של 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

למַעבר להודעה, לחצו כאן.