לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות; מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין דמיטרי ק. הסעות משלוחים ושירותים כלליים בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישה המערערת על החלטת המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) להטיל עליה כפל-מס (בהתאם לסעיף 50(א1) לחוק מע"מ), לפסוֹל את ספריה לשנות-המס 2012–2015 (בהתאם לסעיף 77ב(ב) לחוק) ולהטיל עליה קנס בגין אי-ניהול ספרים כדין (בהתאם לסעיף 95(א) לחוק מע"מ).
זאת, בגין קיזוז מס תשומות על-פי חשבוניות פיקטיביות.

לטענת המערערת, היא נקטה באמצעים סבירים כדי לוודא שהחשבוניות שהוצאו לה על-ידי קבלני-המשנה עִמם התקשרה הוצאו כדין. עוד טענה המערערת, כי אין בחומר הראיות תשתית ראייתית המלמדת שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ו/או לכך שידעה כי החשבוניות האמורות הוצאו שלא כדין.

המשיב, לעומת זאת, טען, כי הראיות מצביעות על כך שמדובר בחשבוניות שהוצאו למערערת שלא כדין וביודעין וכי בשימוע שנערך למערערת לא הצליחה האחרונה לסתור זאת.

בית-המשפט, מפי השופט י' ייטב, דחה את הערעור וחייב את המערערת בתשלום הוצאות בסך 70,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).


מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים

בעקבות דיונים בין נציגי לשכת רואי חשבון בישראל לבין רשות המסים פורסמה כבר בתחילת השנה הודעתם (קישור להודעה) של גב' זילפה גלינדוס (סמנכ"לית בכירה אכיפת הגביה ברשות המסים) ומר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) למנהל הרשות, הכוללת את מועדי הדיווח והתשלום של דו"חות מע"מ, מס הכנסה וניכויים בשנת-המס 2020.