לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלוֹת בהליך רישום הסכמי שיתוף בטאבו

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הרשות והרשות לרישום והֶסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים גיבשו לאחרונה נוהל חדש, שיַקל על תהליכי רישום הסכמי שיתוף בפנקסי רישום המקרקעין.

הנוהל החדש, שייושם הָחל מחודש ספטמבר זה, יאפשר הגשת תצהיר עורך-דין בלבד לצורך הרישום, במקום הגשת אישורי מסים (אישור רשות המסים ואישור היעדר חובות והיטל השבחה מהרשות המקומית) בהסכמים מסוג זה.
זאת, במקרים הבאים: (1) רישום הסכם שיתוף של עד 4 בעלים משותפים לחלוקת קרקע שגודלה עד 1.5 דונם, שאין בו תמורה לבעלים ושקיימת התאמה בין החלקים הרשומים בפנקס המקרקעין לבין התשריט וההסכם; (2) רישום הסכם שיתוף במסגרת עסקות של קבוצות רכישה, אשר נחתם טרם או במקביל לרכישת הקרקע על-ידי חברי הקבוצה; ו-(3) רישום הסכם שיתוף בין בעלי המקרקעין שאינו כולל העברת זכויות במקרקעין.

בכל הסכם שיתוף אחר, אשר אינו עומד באחד מהתנאים האמורים, יידרשו הצדדים להמציא אישורי מסים כפי שנדרש עד עתה.
עם זאת, לא תהא חובה להחתים את רשות המסים על התשריט, בכפוף להצהרת עורך-דין שאישורי המס המוגשים מתייחסים לתשריט וההסכם שהוגש לרישום.
במקרים אלה, ככל שבאישורי המסים נקבע "שווי מכירה" 0 או 1, לא יידָרשו גם אישורי העדר חובות והיטל השבחה מהרשות המקומית.
בכל מקרה אחר יידָרשו אישורים אלו כדין.